0918 178 189

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 Địa chỉ: 179 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q.PN

 Điện thoại: 08 3842 1130 / 0918 178 189

 Email: [email protected]

 Website: www.linhdanspa.com

Fanpage: https://www.facebook.com/LinhDanSpa